גשר רמז וכבישי גישה – עכו

גשר רמז וכבישי גישה – עכו